Definice aritmetická progrese

Progrese, která má svůj původ v latinském progressiu, je koncept, který lze použít k označení určitého vývoje, pokroku, pokroku nebo posloupnosti . Aritmetika, na druhou stranu, je odvětví matematiky specializované na čísla a operace, které lze s nimi provádět.

Matematika, na rozdíl od jiných věd, má zvláštní rys vpuštění strachu do lidí, kteří nemají přirozenou chuť k číslům, ale důvodem je způsob, jakým je učíme v naší studentské fázi. Přesně řečeno, zvládnutí výpočtů a rovnic je "tak obtížné" jako porozumění a schopnost vyprávět příběhy hrdinů nebo naučit se používat jazyk s přesností a respektovat pravidla gramatiky a pravopisu, protože každá osoba má snadnost určitého typu znalostí .

To znamená, že čísla jsou přítomny v našem každodenním životě, stejně jako stopy historie lidstva a slovesné časy; Musíte prostě vědět, jak je zjistit, abyste měli smysl pro matematické koncepty a naučili se je používat způsobem, který nám pomáhá lépe žít. Až si to neuvědomujeme, každý den najdeme mnoho konceptů, které jsme ve škole zarmoutili a věřili jsme, že nám nikdy nebudou sloužit; aritmetické progrese nejsou výjimkou, jak vidíme níže.

Předpokládejme, že máme pytel s mincemi, která má stejnou hodnotu, a potřebujeme znát celkovou částku: je normální, že je pojmeme jeden po druhém a jdeme je shlukovat stranou, zatímco psychicky provádíme sumu. Taková operace není nic jiného než aritmetická progrese, ve které je hodnota míry měny .

Na druhou stranu, při tvorbě řemesel a při navrhování mnoha typů prvků, které používáme v různých oblastech každodenního života, využíváme základy aritmetického vývoje v bezvědomí. Například při konstrukci nebo kreslení objektu s pyramidovým tvarem začínajícím od kusů stejné velikosti je normální věcí vybudovat základnu x kusů a v každé úrovni odečíst konstantní rozdíl, až se dosáhne vrcholu.

V obchodním světě se také často používá aritmetická progrese; takový je případ finančních společností, které využívají tohoto konceptu k výpočtu průměrů a uplatňují znalosti typické pro statistiku.

Doporučená
 • definice: předmluva

  předmluva

  Předtím, než přistoupíme k úplnému přístupu a analýze významu pojmu předmluva, je nutné určit jeho etymologický původ. V tomto smyslu lze prokázat, že pochází z latiny, přesněji ze slova "praefatio", které lze přeložit jako "mluvit jako první". Toto slovo je výsledkem součtu dvou složek: předpona "prae-", která je synonymem pro "před", a sloveso "fari", což je ekvivalent "řeči". Předmluva je výraz, který odkazuj
 • definice: neporažený

  neporažený

  Slovo invictus přišlo do našeho jazyka jako neporažené . Toto přídavné jméno se používá k popisu toho, co nikdy nebylo poraženo . Například: "Kapitánský tým skončil neporažený turnaj s dvanácti vítězstvími a pěti remízy" , "Nikdy jsem si nemyslel, že bychom vyhrál šampiony, ale všechno se dokázalo dokonale" , "Prezident zůstává neporažen: účastnil se čtyř volebních procesů a ve všech byl nejhlasovanějším kandidátem " . Vezměte si případ francouzského národního fot
 • definice: držení

  držení

  První věc, kterou budeme dělat, než se plně dostaneme do objasnění významu pojmu, který nás týká, je znát jeho etymologický původ. V tomto případě můžeme říci, že pochází z latiny, kterou lze přeložit jako "držení něčeho" a že je výsledkem součtu několika složek daného jazyka: - Sloveso "tenere", které lze přeložit jako "zachovat". Část "-nt-", která se použív
 • definice: průsečík

  průsečík

  Latino slovo intersectio dorazilo na španělštinu jako křižovatku . Toto se nazývá setkání nebo překročení dvou nebo více elementů , obvykle lineárním způsobem. Křižovatka silnice v tomto rámci je vytvořena, když se protínají dvě nebo více ulic nebo silnic. Díky této infrastruktuře mají řidiči možnost měnit trasy nebo udržovat adresu . Silniční křižovatky mohou být vyv
 • definice: identifikace

  identifikace

  Než začneme analyzovat význam slova identifikace, který nás nyní zabírá, zjistíme, jaký je etymologický původ tohoto. Konkrétně, když ji studujeme, zjistíme, že pochází z latiny a konkrétně ze součtu dvou částic: podstatné jméno identity, které je synonymem pro "identitu", a sloveso facere , které lze přeložit jako "dělat". Identifikace je akce a účinek
 • definice: zastavení

  zastavení

  Říká se limitu , fyzickému nebo abstraktnímu, něčeho. Koncept, založený na této základní definici, může být použit v různých kontextech as různými nuancemi v závislosti na příležitosti. Například: "Divadlo je na vrcholu! Žádné další lidé nepřicházejí " , " Myslím, že během tohoto turnaje se tým vzdálil na vrcholu svých možností " , " Položil jsem plastovou čepičku na stůl, abych děti nemohly ublížit, když hrají . " Myšlenka čepice tak může být spojena s kapa