Definice aritmetická progrese

Progrese, která má svůj původ v latinském progressiu, je koncept, který lze použít k označení určitého vývoje, pokroku, pokroku nebo posloupnosti . Aritmetika, na druhou stranu, je odvětví matematiky specializované na čísla a operace, které lze s nimi provádět.

Matematika, na rozdíl od jiných věd, má zvláštní rys vpuštění strachu do lidí, kteří nemají přirozenou chuť k číslům, ale důvodem je způsob, jakým je učíme v naší studentské fázi. Přesně řečeno, zvládnutí výpočtů a rovnic je "tak obtížné" jako porozumění a schopnost vyprávět příběhy hrdinů nebo naučit se používat jazyk s přesností a respektovat pravidla gramatiky a pravopisu, protože každá osoba má snadnost určitého typu znalostí .

To znamená, že čísla jsou přítomny v našem každodenním životě, stejně jako stopy historie lidstva a slovesné časy; Musíte prostě vědět, jak je zjistit, abyste měli smysl pro matematické koncepty a naučili se je používat způsobem, který nám pomáhá lépe žít. Až si to neuvědomujeme, každý den najdeme mnoho konceptů, které jsme ve škole zarmoutili a věřili jsme, že nám nikdy nebudou sloužit; aritmetické progrese nejsou výjimkou, jak vidíme níže.

Předpokládejme, že máme pytel s mincemi, která má stejnou hodnotu, a potřebujeme znát celkovou částku: je normální, že je pojmeme jeden po druhém a jdeme je shlukovat stranou, zatímco psychicky provádíme sumu. Taková operace není nic jiného než aritmetická progrese, ve které je hodnota míry měny .

Na druhou stranu, při tvorbě řemesel a při navrhování mnoha typů prvků, které používáme v různých oblastech každodenního života, využíváme základy aritmetického vývoje v bezvědomí. Například při konstrukci nebo kreslení objektu s pyramidovým tvarem začínajícím od kusů stejné velikosti je normální věcí vybudovat základnu x kusů a v každé úrovni odečíst konstantní rozdíl, až se dosáhne vrcholu.

V obchodním světě se také často používá aritmetická progrese; takový je případ finančních společností, které využívají tohoto konceptu k výpočtu průměrů a uplatňují znalosti typické pro statistiku.

Doporučená
 • populární definice: serf

  serf

  Latinský termín servus se stal v kastilštině poddaným . Koncept se používá podle slov Královské španělské akademie ( RAE ), aby jmenoval otroka, který je ve službě muže. Navzdory této definici se často dělí mezi slave a slave . Služebník dostal od feudálního pána dům a zemi, aby pracovali, a mohl si udržet procento sklizně. Kromě toho, pro zákon, byl
 • populární definice: server

  server

  Server je termín, který pochází od latinského služebníka a jehož použití se v posledních letech změnilo. Mezi tradiční významy koncepce je toto slovo používáno k označení osoby, která slouží jako služebník, nebo ke způsobu, jakým se osoba osobně odvolává na sebe, když oslovuje jiné. Například: "Magnát má pom
 • populární definice: Vítejte

  Vítejte

  Prvním krokem, který hodláme předtím, než se plně dostaneme do stanovení významu termínu recepce, je určit jeho etymologický původ. V tomto případě musíme říci, že pochází z latiny, konkrétně ze "receptio", a že se skládá ze tří jasně odlišných částí: -Prefix "re-", který lze přeložit jako "zpět" nebo "znovu". - Sloveso "capere", které j
 • populární definice: cupid

  cupid

  Podle římské mytologie je Cupid synem Venuše , bohyně plodnosti, krásy a lásky . Otec Cupid se liší podle verze: Mars , Jupiter a Vulcano jsou v různých příbězích uvedeny jako jejich rodiče. Cupid je považován za boha romantické touhy . Mýtus říká, že má šipky dvou druhů: jeden dává lásku a druhý způsobuje zapomnění. To je důvod, proč se říká, že Cu
 • populární definice: sybarite

  sybarite

  Latinské slovo Sybarīta pochází z řeckého jazyka a odkazuje se na Síbaris nebo Síbari . Je to italské město, které se nachází v zálivu Taranto , který byl dříve známý svou nádherou a zdokonalením svých obyvatel, známých jako sybarity . V současné době je sybarite používán jako přídavné jméno pro kvalifikování jedince, jehož chuť a zábavu jsou v pořádku a rozlišují . Sybarité jsou obvykle lidé dobrého ekonom
 • populární definice: měkkýšů

  měkkýšů

  Z latinského mollusku ( "měkký" ) je mollusk metazoán s měkkými tegumentados, který se může objevit nahý nebo pokrytý pláštěm. Představuje bilaterální symetrii a jako dospělý nesegmentovaný subjekt. Měkkýši jsou celočíselnými prototypovými bezobratlými a tvoří jeden z nejširších okrajů zvířecí říše. Jedná se o nejpočetnější druhy bezobra