Definice habeas data

Je známá jako Habeas Data k právnímu zdroji, který je k dispozici každému jednotlivci, který umožňuje přístup k databázi informací nebo datovému záznamu, který obsahuje informativní odkazy o sobě samém. Subjekt má právo požadovat opravu části nebo všech údajů v případě, že způsobí nějaký druh škody nebo že jsou chybné.

Habeas data

Habeas Data byla upravena legislativou mnoha národů a je rovněž zamýšlena v nařízeních o ochraně osobních údajů. Argentina, Španělsko a Uruguay, mimo jiné, mají kontrolní orgány, které dohlížejí na správu těchto informací ze strany jejich občanů, které provádějí soukromé společnosti i veřejné instituce.

Společnost Habeas Data proto zaručuje odpovídající zacházení s osobními údaji, které jsou známy třetím stranám. To umožňuje zabránit zneužití a opravit neúmyslné chyby při správě a zveřejňování uvedených údajů.

Jinými slovy, je pravda, že všichni občané, na které se vztahuje soudní plán, musí vědět, aktualizovat a upravovat informace, které o nich jsou zveřejněny v různých databázích nebo archívech veřejných nebo soukromých organizací.

Tento právní prostředek je obvykle velmi důležitý ve vztahu k finančním informacím . Habeas Data umožňuje osobě poznat vlastní kreditní historii a vědět, komu byla informace poskytnuta. Subjekt může také požadovat, aby po uplynutí doby platnosti informací byly vymaženy všechny negativní údaje o jeho úvěrové historii, aby se ukázal příklad situace, která se obvykle vyskytuje v praxi.

Habeas datový zdroj byl také používán veřejnými údaji jako modely a herečky, kteří požadovali odstranění jejich jména v internetových vyhledávačích, které spojovaly tyto informace s pornografickým obsahem.

Rizikové střediska

Koncept spojený s koncepcí společnosti Habeas Data je koncept rizikových center ; nazývá se to tak určitým organismům, které nabízejí službu, která shromažďuje informace v databázi o každém z jejích klientů, což umožňuje přístup k specifické difuzi, která se o nich dělá a je schopna spolupracovat v jejich prospěch, pokud jsou v oběhu data, která nebyla pravdivé nebo jakýkoli druh informací, které nepovolily.

Riziková centra se mohou spojit jak s právnickými, tak fyzickými osobami a mají přístup nejen ke všem shromážděným informacím, ale také k aktualizaci nebo opravě údajů v databázi úvěrového registru.

Současně stojí za zmínku, že ve zprávách úředních útvarů jsou zaznamenány všechny informace týkající se finanční nebo obchodní činnosti zúčastněných osob a tyto zprávy musí být vždy k dispozici .

Pokud jde o aktualizaci informací nalezených v databázích, poskytneme příklad lepšího porozumění. Je-li dlužník aktuální s povinností v prodlení, účetní jednotka, s nímž vyřešila toto vyřazení z ekonomického hlediska, musí informovat úvěrovou kancelář a to automaticky odráží skutečnost klienta; výše uvedená situace by však neměla být z databáze vymazána.

To znamená, že úvěrové úřady mají povinnost udržovat aktualizovanou zprávu o lidech, aby žádný klient nebyl klasifikován jako delikventní, pokud již byli aktualizováni svými dluhy.

Doporučená
 • definice: outsourcing

  outsourcing

  Slovník vyvinutý královskou španělskou akademií ( RAE ) nerozpoznává termín outsourcing . Namísto toho se objevuje koncept, který se používá jako synonymum: subdodávky . Outsourcing nebo subdodavatelství je prax prováděná společností, když najímá jinou firmu, aby poskytla službu, kterou by měla v zásadě poskytovat sama. Tento proces se obvykle pr
 • definice: intuice

  intuice

  Intuice je schopnost okamžitě rozumět věcem bez nutnosti komplexního uvažování . Termín je také používán odkazovat se na výsledek intuiting: "já jsem opravdu nevěděl, že budete tam být; to byla čistá intuice " , " nikdy jsem nevěděl, co je chemický vzorec; prostě promíchejte ingredience pomocí intuice . " V hovoreném jazyce
 • definice: bionafta

  bionafta

  Bionafta je biopalivo, které se používá jako náhrada za naftu , což je také palivo známé jako nafta nebo plynový olej . Je to látka, která se vyrábí z živočišných tuků nebo olejů rostlinného původu, které jsou vystaveny různým průmyslovým procesům. Bionafta se obvykle mísí s naftou, která pochází z ropy . Uvedená kombinace může být vyro
 • definice: bioanalýza

  bioanalýza

  Abychom věděli správně o pojmu bioanalýza, která nás nyní zaujímá, je třeba začít s objevem jeho etymologického původu. V tomto případě můžeme zjistit, že jde o slovo řeckého původu, což je výsledek součtu dvou jasně definovaných složek, jako jsou tyto: - podstatné jméno "bios", které lze přeložit jako "život". - Slovo "analýza", které
 • definice: vděčnost

  vděčnost

  Zákon a výsledek poděkování se nazývá vděčnost . Ten, kdo je vděčný, vyjadřuje svou vděčnost: ocenění, které máme pro ty, kteří dělají laskavost nebo kteří pomáhají , pocit, který obecně vede k tomu, že se nějakým způsobem snaží vrátit získanou spolupráci. Například: "Vděčím za moje úsilí, můj šéf mi dal dvě vstupenky na dnešní koncert" , "Já posílám Martu krabici čokolády jako děkuji vám za pomoc s domácími pracemi" , " Nemám nic než děkovat za klub . " Vděčnost vyplývá z přijetí nějakého druhu dávky . Když
 • definice: paragon

  paragon

  Parangón je termín, který se používá jako synonymum srovnání nebo podobnosti . Srovnání proto vzniká při porovnávání dvou skutečností , událostí, objektů atd. Například: "Rozhodnutí prezidenta stanoví srovnání mezi oběma zeměmi" , "Pro úspěchy dosažené v jeho věku, Lionel Messi nemá žádné srovnání s žádným jiným hráčem v historii" , "Tato slavnost přináší bezkonkurenční rituály . " Etymologický původ tohoto paragonu, termín,