Definice předpis

Postup a důsledky předepisování jsou známé jako předpis . Sloveso předepisuje, na druhé straně, odkazuje na něco naznačuje, dekretuje nebo diktuje.

* Vždy je preferováno použití obecného názvu léčivého přípravku před značkou.

Kromě jasnosti musí lékařská objednávka obsahovat řadu údajů nezbytných k identifikaci pacienta a léku, který byl předepsán: jméno, příjmení, věk, pohlaví a počet pacientů anamnézy ; v případě hospitalizace, čísla pokoje a lůžka; přítomnost relevantních alergií; generický název léku; farmaceutická forma; dávkování, způsob a frekvence podávání; datum a čas předpisu.

Doporučená
 • definice: anuita

  anuita

  Z výrazných latinských kořenů je termín anuity, který máme před sebou. Zejména dokážeme, že jeho etymologický původ je výsledkem součtu tří složek daného jazyka: - podstatné jméno "annus", které lze přeložit jako "stanici" nebo "rok". - přípona "-alis", která se používá k označení "relativně". - Přípona "-dad", která
 • definice: postulant

  postulant

  Abychom porozuměli významu žadatele, je zapotřebí znát jeho etymologický původ. V tomto smyslu musíme říci, že je to slovo, které pochází z latiny, konkrétně ze slovesa "postulát", který lze přeložit jako "žádost" nebo "předstírat". Postulant je přídavné jméno, které se používá k označení toho, kdo běží za něco . Žadatel je tedy žadatelem nebo žadate
 • definice: amalgám

  amalgám

  Amalgam je kombinace nebo spojení prvků, které mají různé charakteristiky nebo esence. V oblasti chemie se slitina, která je tvořena rtutí a jinými kovy, nazývá amalgam. Je třeba si uvědomit, že slitina je výsledkem odlévání dvou nebo více prvků, z nichž alespoň jeden je kov. Amalgámy jsou tímto způsobem slitiny, které obsahují rtuť jako jeden z těchto prvků. Pokud je rtuť kovem s větší p
 • definice: záměrně

  záměrně

  Premeditovaný je termín, který se neobjeví ve slovníku královské španělské akademie (RAE) . Slovo, které je součástí publikace, je však promyšlené . Toto sloveso se týká odrazu na akci před provedením . Je tedy zřejmé, že ti, kdo něco předurčují, jsou zřejmé, že jejich jednání bude mít důsledky. Tento proces odrazu je známý jako
 • definice: farmě

  farmě

  Až do latiny musíme z symbolického hlediska odejít, abychom našli etymologický původ výrazu majetek, který nás nyní zabírá. A je odvozen ze slova "praedium", který se skládá z následujících částí: • Předponu "prae", který lze přeložit jako "před". • podstatné jméno "aed
 • definice: abstinence

  abstinence

  Abstinence je opatření, které se zdržuje ( omezování sebe sama, zbavování se něčeho). Slovo pochází z latinského termínu abstinentia . Některé z těchto deprivací jsou prováděny dobrovolně. Tak je tomu například v případě úplné nebo částečné abstinence určitých potravin nebo nápojů, aby se splnilo pravidlo uložené ideologickým chováním nebo splněním nějakého náboženského pravidla nebo zvláštního hlasování. Domníváme se, že ti lidé, kteří dokážou zbavit někt