Definice průmyslové

Podle slov královské španělské akademie (RAE) se průmyslový přívlastek týká toho, co patří k průmyslu nebo je s ním spojeno. Termín také umožňuje jmenovat osobu, která vlastní továrnu nebo která žije z výkonu průmyslové činnosti.

Průmyslové

Je známý jako průmysl (od latinského průmyslu ) až po soubor operací, které jsou prováděny za účelem získání, přeměny nebo přepravy přírodních produktů. Průmyslové společnosti jsou odpovědné za přeměnu suroviny na typ výrobku, který je znám jako výroba .

Na druhou stranu, průmyslový design je disciplína, která se věnuje tvorbě a vývoji těchto průmyslových výrobků, které mohou být vyráběny ve velkém měřítku a v řadě.

Průmyslová revoluce je historické období, které se odehrálo od druhé poloviny osmnáctého století do počátku devatenáctého století, kdy prožily velké technologické, ekonomické, sociální a kulturní proměny. Od průmyslové revoluce se průmysl a výrobní činnosti nahradily ruční práce, neboť mnohé výrobní procesy, které dříve prováděly lidské bytosti, byly mechanizovány.

Psychologie a bezpečnost práce

Ve společnosti, která se věnuje průmyslovému rozvoji, existuje mnoho faktorů, které tvoří pracovní prostředí, jsou to sociální, technologické, politické a kulturní změny, které vedou k zastarání určitých činností. Pracovník je dalším ze složek tohoto systému, kteří jsou přímo ovlivňováni těmito faktory, motivují jej nebo ona, čímž se její schopnosti stávají silnějšími, nebo ji činí bezbrannými a nepoužitelnými ve tváři její práce.

Průmyslová bezpečnost je multidisciplinární oblast, která se snaží minimalizovat rizika v průmyslu, obvykle související s nehodami, které mohou mít dokonce velký dopad na životní prostředí a postihují celé regiony. Na druhou stranu, průmyslová bezpečnost chrání pracovníky s vhodným oblečením a lékařskými kontrolami.

Průmyslové Konečně lze uvést, že průmyslová psychologie je obor psychologie, který analyzuje lidské chování v oblasti průmyslu a práce.

Průmyslová psychologie je zodpovědná za studium vztahu mezi těmito různými faktory a analýzou situace zaměstnanců, snaží se zjistit, zda společnost uspokojuje své potřeby a zda se zbavuje fyzické a emocionální bezpečnosti v době, kdy pracují pro společnost.

Je nutné poukázat na to, že mezi společností existuje psychologická a průmyslově bezpečná vazba, neboť dobré vedení v obou aspektech může vést k vyšší produktivitě (jak dokládá několik studií).

V průmyslovém odvětví je důležité nejen mít program zabezpečení, který se přizpůsobuje č asům a činnosti, která se vyvíjí, ale také prostředky, které je mají provést; to znamená, že všichni zaměstnanci jsou informováni o tom, co by měli dělat v případě rizika a že bezpečnostní systém reaguje na potřeby těchto situací, z tohoto důvodu je nezbytné, aby mezi osobami odpovědnými za bezpečnost a administrativními manažery, aby navrhli stabilitu, která reaguje na skutečnost, ve které se společnost nachází.

Stojí za zmínku, že používání určitých metod vyvinutých psychologií, jako je logopedie, značně pomáhá výrobě, protože pomáhá zaměstnancům být sami sebe spokojeni, a proto jim společnost disponuje svým nejlepším duchem; psychologie je také přísně spjata s výrobou a zájem a investice firem do lepší kvality ducha svých zaměstnanců může být fantastickou strategií, která podpoří jejich vlastní vývoj.

Doporučená
 • populární definice: pokušení

  pokušení

  Z latinského pokušení je pokušení podnět, který vyvolává touhu po něčem . Může to být osoba , věc, okolnost nebo jiný typ podnětu. Pokušení je spojeno se sváděním a provokací . Například: "Sladkosti jsou pro mne neodolatelným pokušením", "Golfista se omluvil za svou nevěru a řekl, že nemůže odolat pokušení" , "Znovuzískávající alkoholik, který navštěvuje párty, má potíže, protože tam je těžší neupadnout do pokušení . " V náboženské sféře je pokušení podněcování k
 • populární definice: mace

  mace

  Pokud chceme znát etymologický původ výrazu maza, musíme jít do latiny. Zdá se, že vychází ze slova vulgární latiny: "mattea", která se stala variantou "mateoly". Tato zbraň byla charakterizována tím, že byla složena z dlouhé tyče, která skončila v železné kouli. Maza je termín, který
 • populární definice: sauté

  sauté

  Sautéing je kulinářská technika, která sestává z lehkého smažení jídla, aby se dostala do rozprašování z použitých koření a z tuku. Například: "Před přidáním do přípravku byste měli cibulku smetat ve slanině" , "Pokud chcete připravit dobrý doprovod na maso, doporučuji vám suté různé houby v olivovém oleji a přidejte pepř a drcené chili" , "Následující krokem je smažte nakrájený česnek a pak jej vložte do gulášu . " Sekčení, zkrátka, je metoda vaření . Obv
 • populární definice: zmenšovat

  zmenšovat

  Menguar , z latinského minuare , je sloveso, které se týká zmenšení fyzických schopností nebo morální konzumace . Dá se říci, že klesání něco klesá nebo klesá . Například: "Od určitého věku, fyzický stav začíná klesat" , "Výzva je složitá, ale nezaměstnávám úsilí až do dosažení cíle" , "Pravděpodobnost úspěchu se začala snižovat od rezignace trenéra týmu . " Pojem zmenšování je proto spojen s sta
 • populární definice: fyzický stav

  fyzický stav

  Jedna z definic podmínek je spojena se stavem nebo situací, ve které je někdo nebo něco takového . Pojem fyziky na druhé straně může být spojen s tělesnou povahou nebo s vnější konstitucí osoby . Fyzický stav se tudíž vztahuje na stav těla jednotlivce. Kdo má dobrý fyzický stav, je schopen provádět různé činnosti s efektivitou a silou, vyhýbat se zraněním as nižšími výdaji na energii. Lidé, kteří mají špatnou fyzickou
 • populární definice: kritérium

  kritérium

  Termín kritérium má svůj původ v řeckém slova smyslu "soudit" . Kritériem je soud nebo rozlišování osoby . Například: "Podle mého názoru měl rozhodčí udělit chybu proti brankáři" , "Umělecké kriteria těchto kontroverzních děl je zpochybňováno mnoha lidmi". Kritériem je tedy druh sub