Definice rovnoramenný trojúhelník

Trojúhelník je pojem, který pochází z latinského slova triangŭlus . V oblasti geometrie se koncept týká polygonů, které mají tři strany .

Na druhou stranu je možné klasifikovat trojúhelníky podle typů vnitřních úhlů, které mají. Tímto způsobem můžeme mluvit o následujících třech typech trojúhelníků: akutní, když všechny jejich úhly jsou menší než 90 °; obdélník, pokud má 90 ° úhel (také nazývaný pravý úhel ); obtusgulo, pokud je jeden z jeho úhlů větší než 90 °.

Nepochybně je pravý trojúhelník jedním z nejběžnějších v každodenním životě a v jakékoliv oblasti, ve které matematika zaujímá důležitou roli: od náměstí, šablony navržené podle tvaru pravého trojúhelníku a jednoho z jeho odstupňovaných noh obvykle používat, mnoho komerčních článků a prvků architektury je založeno na této geometrické osobě charakterizované reakcí na slavnou pythagoreanskou větu : součet čtverců obou nohou (hlavní a vedlejší) je stejný na délku hypotenze.

Dvě dosud zobrazené klasifikace se objevují více než jednou; Typ trojúhelníku eskadry je například formálně nazýván isosceles obdélník, protože splňuje podmínky obou typů. Stojí za zmínku, že v každodenním projevu lidé mimo svět matematiky obvykle tuto skutečnost neznají a proto také nazývají squadron square, podobnou šablonu, ale navrženou podle charakteristik přímého trojúhelníku.

Znalost vlastností každého typu trojúhelníku, stejně jako vzorce k nalezení jeho úhlů a délka každé jeho strany může být zásadní v mnoha oblastech, jako je programování videohry a trojrozměrná animace, stejně jako po desetiletí to bylo také pro tradiční kreslení. Nezapomínejme, že matematika je přítomná vždy, když chceme reprezentovat proporce, trajektorie a perspektivy a že použití jednoduchých geometrických obrazců může být nejlepší cestou pro složení složitějších objektů.

Doporučená
 • populární definice: náhoda

  náhoda

  Šance se týká kombinace okolností, které nelze předvídat a vyhnout se . Co se stane náhodou, je nepředvídatelné, a proto se nedá vyhnout. Například: "Zakopl jsem a náhodou jsem našel na podlaze banda účtů" (v tomto případě se člověk na peníze náhodně potáhne, protože to nehledal), "Kolize způsobila spadnutí několika cihel ze zdi, která náhodou padla na můj vůz " (fráze je spojena s nedůležitostí zaparkování auta v přesném místě, kde by mohly padat cihly, událost, kterou protagonista nemohl předvídat). Mnoho lidí tvrdí, že v pravém slova smyslu šanc
 • populární definice: manifest

  manifest

  Z latinského manifestu je manifest je dokumentem nebo psaním, kterým se zveřejňuje prohlášení o účelu nebo učení . Manifesty se obvykle objevují v oblasti politiky nebo umění . Politický manifest šíří strategie a cíle stran nebo vůdců. Obvykle se před volbami předkládá s cílem svádět voliče s tím, co plánuje kandidát. Komunistický manifest , napsaný
 • populární definice: savců

  savců

  Savci ( Mammalia ) jsou teplokrevná obratlovce a jsou rozdělena do dvou velkých skupin: viviparous , platypus a echidnas . Ve většině savců se plody rozvíjejí v lůně a jakmile jsou osvětlené, živí se mlékem, které jim matka produkuje a ukládá jim do prsou ; existují však výjimky, v posledních dvou skupinách jsou zmíněné děti oplodněny ve vejci a jakmile se narodí, živí se malými larvami a malými semeny, které si jejich matky sbírají. Je důležité zmínit, že savci patří
 • populární definice: repopulace

  repopulace

  Repopulace je proces a výsledek repopulace . Sloveso může být použito s odkazem na opětovný druh rostlin, které byly dříve součástí pole a nyní, ne. Tímto způsobem, když hovoříme o zalesňování, se odkazuje na zalesňování. Například: "Zítra bude den zalesňování v horách" , "Sousedé požadovali starostovi, aby podpořil repopulaci stromů, aby zkrášloval park" , "Repopulace lesních oblastí postižených požárem by měla být prioritou " Obecně platí, že myšlenka repopulace spojená s opětovným zalesněním je spojena s těmi zeměmi, které v minulosti měly určité druhy, které v
 • populární definice: fyzioterapie

  fyzioterapie

  Fyzioterapie je léčebná technika, která sestává z atraktivních přírodních prvků (světla, vody) nebo mechanických akcí (masáže). Slovo se rodí z spojení dvou řeckých slov: physis ( "příroda" ) a therapeia ( "léčba" ). Etymologie tedy naznačuje, že fyzioterapie je "léčbou přírodou" . Podle Světové zdravotnické o
 • populární definice: chamtivost

  chamtivost

  Etymologický původ chamtivosti se nalézá v cupidĭtas , latinském slovu. Slovo, které pochází z "cupidus", který může být přeložen jako "ambiciózní", a od slovesa "cupire", který je synonymem "touhy velmi živým způsobem". Chamtivost je nadměrná a vznešená ambice peněz , zboží nebo jiného bohatství. Například: "Chamtivost