Definice společnosti

Než vstoupíme úplně, abychom definovali slovo společnost, která nás nyní zabírá, je zásadní, abychom vyšetřovali a objevili její etymologický původ. Zejména můžeme zdůraznit, že se nachází v latině a přesněji v termínu society .

Společnost

Společnost je pojem, který popisuje skupinu osob označených společnou kulturou, určitým folklorem a sdílenými kritérii, které ovlivňují své zvyky a životní styl a které jsou navzájem propojeny v rámci komunity . Ačkoli nejrozvinutější společnosti jsou lidské (jejichž studium provádí společenské vědy, jako je sociologie a antropologie ), existují i živočišné společnosti (zaměřené na sociobiologii nebo sociální etologii ).

V tomto posledním smyslu bychom tedy mohli říci, že zvířecí společnosti jsou ty, které jsou utvářeny naprosto přirozeným způsobem. Tímto příkladem toho, co poukazujeme, bude toto: "Profesor přírodních věd zdůraznil, že včely jsou jednou ze skupin živých bytostí, které žijí ve společnosti."

Lidské společnosti tvoří populace, kde obyvatelé a jejich prostředí vzájemně souvisejí v společném kontextu, který jim dává identitu a pocit sounáležitosti. Koncept také znamená, že skupina sdílí ideologické, ekonomické a politické vazby . Při analýze společnosti se berou v úvahu aspekty, jako je úroveň vývoje, technologické úspěchy a kvalita života .

Odborníci z analýzy společností vytvářejí sérii znaků identity nebo charakteristik, které uvádějí, že je třeba je splnit, aby se setkání nebo sdružení skupin považovaly za takové.

Musejí mít mimo jiné společnou geografickou oblast, musí být zastoupeny v různých skupinách, z nichž každá má svou vlastní sociální funkci, musí mít společnou kulturu, může být považována za celou populaci ...

Stejně tak dokazují, že společnosti mají řadu funkcí, které mohou být zařazeny do dvou. Na jedné straně by byli generálové a na druhou stranu by se jednalo o ty specifické. Co se týče prvních, zdůrazňují skutečnost, že jsou nástroji, jimiž jsou umožněny lidské vztahy, nebo že vyvíjejí a vytvářejí řadu behaviorálních norem, které jsou společné všem jejich členům.

Společnost existovala od doby, kdy člověk začal naplňovat planetu, i když její forma organizace trpěla různými změnami v celé historii. Společnost prehistorického člověka byla organizována hierarchicky, kde vedoucí (nejsilnější nebo moudrý celek) soustředěná moc. Počínaje starodávným Řeckem začala se absolutistická tendence moci měnit, protože nižší úrovně společnosti by mohly v demokratickém rozhodování dosáhnout určitých důležitých odvětví.

Teprve v roce 1789, s francouzskou revolucí, se sociální organizace radikálně změnila: od té doby může každá osoba dosáhnout vyšší úrovně společnosti.

Za zmínku stojí, že pojem společnosti lze také chápat z ekonomického a právního hlediska, definovat spojení nejméně dvou osob, které se zavázaly přispívat a společně usilovat o rozvoj obchodní činnosti a vzájemné sdílení získaných zisků.

Doporučená
 • definice: tenzometru

  tenzometru

  Tenzometr je název zařízení, které se používá pro měření napětí . Mělo by se pamatovat na to, že myšlenka napětí se vztahuje na situaci těla, které je pod vlivem nepřátelských sil. Tenzometry jsou zařízení, která se běžně používají v medicíně a fyzice . V každém případě má tenzometr různé charakteristiky, protože měří různé typy napětí. V oblasti medicíny se monitor krevního tlaku použ
 • definice: nečinnost

  nečinnost

  Absence akce se nazývá nečinnost . Myšlenka akce se naopak zmiňuje o vývoji, výsledku nebo důsledku toho, co děláme (něco vyrábíme, vyrábíme nebo vykonáváme). Nečinnost je tudíž spojena s klidem , pasivitou nebo nečinností . Například : "Fotbalista musí přidávat několik minut hry, protože pochází z pěti měsíců nečinnosti z důvodu zranění v levém koleně" , "Nečinnost vlády před nárůstem nejistoty je alarmující" , "Pokud vůdci svět udrží jejich nečinnost, globální oteplování se bude i nadále rozvíjet . " Vezměte si případ města, které trpí postupným zvyš
 • definice: městský prostor

  městský prostor

  Prostor (z latiny spatĭum ) je rozšíření, které obsahuje existující záležitost, část, která zaujímá citlivý objekt a kapacitu terénu. Termín má v každém případě mnoho dalších významů. Urban , na druhé straně, můžeme říci, že má také svůj etymologický původ v latině, protože vychází z termínu "urbs", který lze přeložit jako "město". Odkazuje na to, že patří do města nebo je s ním
 • definice: profil

  profil

  V provensálštině nalezneme etymologický původ slova, které se nyní bude hlouběji zabývat. Konkrétně se jedná o termín profil, který lze definovat jako lem tkaniny. Je však třeba zdůraznit, že výše uvedené provensálské slovo je tvořeno spojením dvou latinských částí: předpona per - která je ekvivalentní "průchodu" a slovo filum znamená "okraj nebo nit". Profil se nazývá póza, která umo
 • definice: rozdělené

  rozdělené

  Rozdělení je porušení nebo oddělení, které je způsobeno nesrovnalostí, divergencí, traumatem nebo jiným typem konfliktu. Podle kontextu má tento výraz z latinského slova scissio odlišné významy. Když se společnost rozpadne a její členové se od sebe vzdávají, dochází k rozdělení. Předpokládejme, že tři lid
 • definice: spravedlnost

  spravedlnost

  Z latinského aequitas se termín spravedlnost odvolává na rovnost mysli . Koncept je používán k uvedení pojmů spravedlnosti a sociální rovnosti se zřetelem k individualitě. Vlastní kapitál představuje rovnováhu mezi přirozenou spravedlností a kladným právem. Tendence soudit s spravedlností a používáním rozumu je také známá jako spravedlnost. Tato nálada má za úkol dát