Definice úhel

Pojem úhlu, který pochází z latinského slova angŭlus, odkazuje na geometrii, která je tvořena dvěma liniemi, které se navzájem protínají na stejném povrchu. Lze také říci, že úhel je tvořen dvěma paprsky, které sdílejí stejný vrchol.

Úhel

Úhly mohou být měřeny v různých jednotkách : nejvyššími měřítky jsou sexagesimální stupeň a radián . Podle tohoto měření jsou úhly klasifikovány různými způsoby.

Pokud se umístíme do oblasti sexagesimálních stupňů, například pravý úhel měří 90 °. Pokud je úhel menší než 90 °, ale větší než 0 °, je klasifikován jako akutní . Na druhou stranu, pokud měří více než 90 ° a méně než 180 °, nazývá se tupým úhlem .

Jednotka, která se poprvé vyučuje ve škole, je sexageximální stupeň, protože je snadnější pochopit: s pomocí měřicího přístroje, jako je úhloměr, musíme určit úhel otevření a přiřadit odpovídající hodnotu podobným způsobem na to, co děláme při měření rozměru objektu v centimetrech. Nicméně, radian je mnohem užitečnější a používá se převážně ve vědeckém prostředí.

Abychom provedli měření úhlu v radiánech, musíme pokračovat ve svém oblouku až do dokončení imaginárního kruhu, jehož středem je vrchol prvního; Jinými slovy, můžeme uvažovat o dortu, který postrádá část, což je úhel, který je třeba měřit. Hodnota 1 radiánu je ekvivalentní k oblouku, jehož délka se rovná poloměru o poloměru dotyčného obvodu; polovina obvodu je π (pi) radians, zatímco 2π radiány je plný obvod. Chcete-li převést hodnotu v sexagesimal stupních na radiány, je to vynásobit pi a rozdělit to o 180.

Nulový úhel, plochý úhel, konkávní úhel a celkový úhel jsou některé z nejběžnějších typů. Také s dalšími vlastnostmi můžeme hovořit o sousedních úhlech, doplňkových úhlech, doplňkových úhlech, vnějších úhlech, vnitřních úhlech a pevných úhlech .

V oblasti vývoje počítačové grafiky, která zahrnuje různé formy moderní zábavy, jako jsou filmové a videohry, je pojem úhlu mezi nejrelevantnější, protože se objevuje v různých situacích: pohled na kameru, směr pohybu objektu, rotace různých částí animovaného modelu, kolize mezi dvěma objekty (jako je zem a znak nebo dva znaky) a vliv větru na jeviště jsou tak jen některé příklady.

Na rozdíl od jiných operací, jako je sčítání a násobení, je výpočet potřebný k zjištění hodnoty úhlu poměrně náročný jak pro procesor, tak pro druhou odmocninu, a proto programátoři musí najít "ekonomické" metody vyhnout se přetížení za běhu; Velmi častým řešením je vypočítat všechny potřebné hodnoty během načítání programu a vytvořit seznam, který lze bez problémů konzultovat.

Za hranicemi geometrie se myšlenka úhlu často používá k označení rohu nebo rohu : "Myslím, že bychom mohli v novém směru dát novou knihovnu", "Váňka babičky svítí v rohu jídelny "

Úhel, na druhé straně, je perspektiva nebo pohled . Říká se, že osoba pozoruje skutečnost podle zvláštního a zvláštního vzhledu, známého jako úhel: "Z mého úhlu je zkušenost nejdůležitější věcí úspěšně vykonávat tento typ úkolů . "

Doporučená
 • populární definice: serf

  serf

  Latinský termín servus se stal v kastilštině poddaným . Koncept se používá podle slov Královské španělské akademie ( RAE ), aby jmenoval otroka, který je ve službě muže. Navzdory této definici se často dělí mezi slave a slave . Služebník dostal od feudálního pána dům a zemi, aby pracovali, a mohl si udržet procento sklizně. Kromě toho, pro zákon, byl
 • populární definice: server

  server

  Server je termín, který pochází od latinského služebníka a jehož použití se v posledních letech změnilo. Mezi tradiční významy koncepce je toto slovo používáno k označení osoby, která slouží jako služebník, nebo ke způsobu, jakým se osoba osobně odvolává na sebe, když oslovuje jiné. Například: "Magnát má pom
 • populární definice: Vítejte

  Vítejte

  Prvním krokem, který hodláme předtím, než se plně dostaneme do stanovení významu termínu recepce, je určit jeho etymologický původ. V tomto případě musíme říci, že pochází z latiny, konkrétně ze "receptio", a že se skládá ze tří jasně odlišných částí: -Prefix "re-", který lze přeložit jako "zpět" nebo "znovu". - Sloveso "capere", které j
 • populární definice: cupid

  cupid

  Podle římské mytologie je Cupid synem Venuše , bohyně plodnosti, krásy a lásky . Otec Cupid se liší podle verze: Mars , Jupiter a Vulcano jsou v různých příbězích uvedeny jako jejich rodiče. Cupid je považován za boha romantické touhy . Mýtus říká, že má šipky dvou druhů: jeden dává lásku a druhý způsobuje zapomnění. To je důvod, proč se říká, že Cu
 • populární definice: sybarite

  sybarite

  Latinské slovo Sybarīta pochází z řeckého jazyka a odkazuje se na Síbaris nebo Síbari . Je to italské město, které se nachází v zálivu Taranto , který byl dříve známý svou nádherou a zdokonalením svých obyvatel, známých jako sybarity . V současné době je sybarite používán jako přídavné jméno pro kvalifikování jedince, jehož chuť a zábavu jsou v pořádku a rozlišují . Sybarité jsou obvykle lidé dobrého ekonom
 • populární definice: měkkýšů

  měkkýšů

  Z latinského mollusku ( "měkký" ) je mollusk metazoán s měkkými tegumentados, který se může objevit nahý nebo pokrytý pláštěm. Představuje bilaterální symetrii a jako dospělý nesegmentovaný subjekt. Měkkýši jsou celočíselnými prototypovými bezobratlými a tvoří jeden z nejširších okrajů zvířecí říše. Jedná se o nejpočetnější druhy bezobra