Definice nepořádek

Porušení je impulzivní příjem na místě nebo náhlý a překvapivý čin . Termín pochází z latinského slova irruptio .

Porušení

Například: "Vznik čínského vojenského letadla v korejském vzdušném prostoru motivoval protest ze strany Soulských úřadů", "Analytici byli překvapeni narušením podnikatele v národním politickém scénáři", "Řidiči taxíku jsou zuřiví narušení Uber v dopravním sektoru " .

Předpokládejme, že ministr hospodářství země předvádí konferenci před veřejností složenou z odborníků z oblasti financí a mezinárodního obchodu. V polovině disertační práce aktivista najednou vstoupí do místnosti a začne urážet úředníka na výkřiky. Toto narušení způsobuje zmatek mezi účastníky, kteří nejdříve nerozumí tomu, co se děje. Agresor je po několika okamžicích zmatek vyloučen z místností silou.

Přetrvávání alkoholického člověka v masdě také způsobuje rozruch. Věřící, kteří čelí této situaci, se pokoušejí uklidnit tento předmět, aby liturgie mohla pokračovat bez velkých změn.

Na druhé straně je to zmíněno jako narušení symbolického vzhledu nebo posílení něčeho nebo někoho v určité oblasti. Novinář může zvýraznit vznik mladého fotbalisty v prvním týmu svého klubu . Tenhle sportovec v několika hrách dokonce nezapojuje náhradní lavice, aby se stal členem startovní sestavy díky vynikajícím výkonům, které mu umožňují získat důvěru trenéra.

Doporučená
 • definice: psychofyzikální

  psychofyzikální

  Psychofyzika je disciplína psychologie, která je zodpovědná za analýzu vazby mezi velikostí fyzických podnětů a intenzitou vnímání člověka. Objektivní měření toho, co je subjektivní, je známé jako psychometrie . Existuje několik modelů, které se používají k popisu vztahu mezi fyzickým podnětem a tím, co vytváří na senzorické úrovni u jednotlivců. Obvykle fungují s prahovými hodnot
 • definice: fiskální deficit

  fiskální deficit

  Před definováním termínu fiskálního deficitu je nezbytné, abychom se seznámili s každým z konceptů, které ji tvoří samostatně, abychom pochopili jeho složitost. Termín deficit označuje nedostatek něčeho. V ekonomickém aspektu to souvisí se zneužitím zdrojů ve státě. To znamená, že národ je v deficitu, když peníze, které byly použity v transakcích, jsou nadřazené tomu, co bylo přijato, tedy příjmu. Na druhou stranu, slovo daňové se vzta
 • definice: líný

  líný

  Neurčité slovo má dva etymologické původy, které dávají vzniknout více významům. Na jedné straně slovo pochází z latinského termínu vacuus a vztahuje se na někoho, kdo je charakterizován tím, že je líný, apatictický, s malou predispozicí k činnostem, bez zaměstnání a špatně bavil . Po poznání této definice je m
 • definice: kmenové

  kmenové

  Kmenová nebo kmenová je přídavné jméno, které poukazuje na to, které se týká kmene nebo jeho vztahu. Na druhou stranu je kmenem seskupení starověkého lidu nebo společenské skupiny stejného původu, ať už skutečné nebo předpokládané . Starověké kmeny pocházely ze sdružení různých rodin, které žily ve stejné obci nebo geografickém území. Tyto skupiny vedly šéfové nebo patr
 • definice: Ubuntu

  Ubuntu

  Ubuntu je jihoafrická filozofie spojená s věrností a solidaritou . Termín pochází z jazyků Zulu a Xhosa a může být přeložen jako "lidstvo vůči druhým" nebo "Já jsem proto, že jsme" . Pravdou, usmířením nebo solidaritou jsou další hodnoty a zásady, které jsou úzce spjaty s touto filozofií Afriky. "Doktrína", kte
 • definice: detail

  detail

  Detail je koncept, který se týká příslušenství nebo specifických vlastností něčeho. Podrobnosti o něčem jsou proto jeho detaily . Například: "Chci vědět všechny podrobnosti o dohodě, kterou jste právě podepsali" , "Klub neposkytl podrobnosti, ale potvrdil odpojení trenéra" , "Matías mi ještě neřekl podrobnosti o situaci . " Když jsou podrobno