Definice kouzlo

Kouzlo je divoký rituál, který se odehrává skrze akt kouzelných charakteristik. Etymologický původ konceptu, který pochází z latiny, se týká schopnosti číst štěstí .

Kromě kartomatu, palmistry a kávovníku na čtení kávových kousků také obsahuje kouzla, jako jsou:

* cleromancy : je to typ věštění velmi staré, které používalo fazole nebo kostky, které byly umístěny na urně. Jakmile byli bohové posláni štěstí, tyto prvky byly hodeny, aby konečně přečetli výsledné symboly a předpověděli budoucnost. To bylo věřil, že Merkur (důležitý obchodný bůh, podle římské bájesloví, ale také posel bohů a vůdce oratorů, cestující a pastýři) byl ten, kdo předsedal legraci. Z tohoto důvodu byl do urny zahrnut olivový list nesoucí jeho jméno;

Nekromancia : je to typ věštění, které zahrnuje vyvolání duchů mrtvých manipulací s jejich pozůstatky nebo s některými jejich majetky. Prostřednictvím tohoto kontaktu se věří, že je možné poznat budoucnost. Některé kultury, které praktikovaly kouzlo s těmito charakteristikami, byly Mezopotámské, egyptské a perské, což ukazuje starověku těchto přesvědčení. Za zmínku stojí, že až do dnešní doby má nekromanství své místo, ačkoli, protože je považováno za nelegální, není ve společnosti tak jasně jako v minulosti;

* aeromancy : v tomto případě je pozorování a interpretace vzduchu a parních formací, které jsou tam dány (jako jsou mraky, i když jsou pozorovány paprsky, větry a hromy), že se tento čin praktikuje věštění. Aeromancy byla velmi oblíbená v mnoha primitivních městech. Během zasedání psychický překládá zdánlivě neurčitou formu do konkrétních sdělení nebo je využívá k outsourci informací, ke kterým přistupoval nevědomky. Tento typ mancie se také spoléhá na pozici planet, která může být příznivá nebo nepříznivá.

Doporučená
 • definice: tenzometru

  tenzometru

  Tenzometr je název zařízení, které se používá pro měření napětí . Mělo by se pamatovat na to, že myšlenka napětí se vztahuje na situaci těla, které je pod vlivem nepřátelských sil. Tenzometry jsou zařízení, která se běžně používají v medicíně a fyzice . V každém případě má tenzometr různé charakteristiky, protože měří různé typy napětí. V oblasti medicíny se monitor krevního tlaku použ
 • definice: nečinnost

  nečinnost

  Absence akce se nazývá nečinnost . Myšlenka akce se naopak zmiňuje o vývoji, výsledku nebo důsledku toho, co děláme (něco vyrábíme, vyrábíme nebo vykonáváme). Nečinnost je tudíž spojena s klidem , pasivitou nebo nečinností . Například : "Fotbalista musí přidávat několik minut hry, protože pochází z pěti měsíců nečinnosti z důvodu zranění v levém koleně" , "Nečinnost vlády před nárůstem nejistoty je alarmující" , "Pokud vůdci svět udrží jejich nečinnost, globální oteplování se bude i nadále rozvíjet . " Vezměte si případ města, které trpí postupným zvyš
 • definice: městský prostor

  městský prostor

  Prostor (z latiny spatĭum ) je rozšíření, které obsahuje existující záležitost, část, která zaujímá citlivý objekt a kapacitu terénu. Termín má v každém případě mnoho dalších významů. Urban , na druhé straně, můžeme říci, že má také svůj etymologický původ v latině, protože vychází z termínu "urbs", který lze přeložit jako "město". Odkazuje na to, že patří do města nebo je s ním
 • definice: profil

  profil

  V provensálštině nalezneme etymologický původ slova, které se nyní bude hlouběji zabývat. Konkrétně se jedná o termín profil, který lze definovat jako lem tkaniny. Je však třeba zdůraznit, že výše uvedené provensálské slovo je tvořeno spojením dvou latinských částí: předpona per - která je ekvivalentní "průchodu" a slovo filum znamená "okraj nebo nit". Profil se nazývá póza, která umo
 • definice: rozdělené

  rozdělené

  Rozdělení je porušení nebo oddělení, které je způsobeno nesrovnalostí, divergencí, traumatem nebo jiným typem konfliktu. Podle kontextu má tento výraz z latinského slova scissio odlišné významy. Když se společnost rozpadne a její členové se od sebe vzdávají, dochází k rozdělení. Předpokládejme, že tři lid
 • definice: spravedlnost

  spravedlnost

  Z latinského aequitas se termín spravedlnost odvolává na rovnost mysli . Koncept je používán k uvedení pojmů spravedlnosti a sociální rovnosti se zřetelem k individualitě. Vlastní kapitál představuje rovnováhu mezi přirozenou spravedlností a kladným právem. Tendence soudit s spravedlností a používáním rozumu je také známá jako spravedlnost. Tato nálada má za úkol dát